Laidų, kabelių ir elektros mašinų izoliacijos matavimas

Instaliacijos ir įrenginių izoliacija blogėja nuo mechaninio, cheminio, temperatūros ir drėgmės poveikio. Be to izoliacija senėja, kietėja trūkinėja. Dėl atsiradusių pažeidimų izoliacija kaista. Gali kilti gaisrai, atsiranda pavojus žmogaus gyvybei. Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos matavimu tikrinama, ar nėra pažeista elektros tinklo ir įrenginių izoliacija.

Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje

Grandinės fazė-nulis matavimu nustatoma, ar teisingai parinkti apsaugos aparatai (automatiniai jungikliai, saugikliai) instaliacijai. Patikrinama, ar suveiks elektros instaliacijos apsaugos aparatai, įvykus trumpam jungimui. Esant blogai parinktam apsaugos aparatui trumpojo jungimo metu gali kilti gaisras, atsiranda pavojus žmogaus gyvybei ir elektros įrenginiams.

Įžeminimo įrenginių varžos matavimas

Specialistai yra nustatę tam tikras ribines leistinąsias prisilietimo įtampos vertes, kurioms esant tam tikromis sąlygomis žmogus neturėtų būti paveiktas pavojingo srovės dydžio. Automatiniai jungikliai, srovės skirtuminės apsaugos (RCD) ir kiti apsaugos įrenginiai ne visada užtikrina atjungimą esant pavojingam srovės dydžiui, todėl siekiant užtikrinti reikiamą žmonių ir turto apsaugą, atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas.

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai atliekami, siekiant nustatyti, ar visos elektros įrenginių ir konstrukcijų dalys yra patikimai įžemintos (įnulintos). Jeigu įžeminimo (įnulinimo) sistemoje yra pažeidimų arba įžeminimo (įnulinimo) nėra, tai atsiranda pavojus žmogaus gyvybei.