Pradžia Nuorodos Elektros veiklos norminiai aktai
Rodyti # 
# Nuoroda Taškai
1   Link   Elektros energetikos įstatymas (aktuali nuo 2009-07-31).
1729
2   Link   Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymas Nr.4-350 (Žin., 2009, Nr. 118-5093).
1526
3   Link   SPECIALIŲJŲ PATALPŲ IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
IR lietuvos respublikos aplinkos ministro
į s a k y m a s
2004 m. balandžio 29 d. Nr. 4-140/D1-232
1510
4   Link   DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 98 : 2000 “NATŪRALUS IR DIRBTINIS DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS. APŠVIETOS RIBINĖS VERTĖS IR BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI”
1811
Tinklapio lankytojai
Mes turime 4 svečius online